Despre Ștefan Bănulescu – Capitole în volume

Capitole în volume

Actualizate periodic. Ultima actualizare 20 iunie 2020.

Ordonate cronologic

Eugen Simion, „Ștefan Bănulescu,” în Scriitori români de azi, vol. 3 (București și Chișinău: Editura David și Editura Litera, 1998)

Sami Damian, cap. „Opera lacomă,” în Aruncând mănușa (București: Editura Du Style, 1999), p. 234-273

Marian Victor Buciu, „Ștefan Bănulescu,” în Zece prozatori exemplari – perioada comunistă (București: EuroPress Group, 2007), p. 21-28

Gabriel Dimisianu, „O întâmplare cu Ștefan Bănulescu,” în Oameni și cărți: Jurnal (București: Editura Cartea Românească, 2008), p. 211-213

Alina Tisoaică, “Real and Imaginary in Ştefan Bănulescu’s and Joseph Conrad’s Work,” in Language and Literature: European Landmarks of Identity (Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, 2009), 169-174, citiți capitolul aici

Florina Claudia Argyelan, în Metamorfoze temporo-spațiale în romanul românesc: proza lui Sorin Titel și Ștefan Bănulescu (Satu Mare: Editura Citadela, 2011)

Margareta Ana Tudor, în Fantasticul în proza românească a secolului al XX-lea: Mircea Eliade, Mircea Cărtărescu, Ștefan Bănulescu (Caracal: Editura Hoffman, 2012)

Ioana Revnic, „Mircea Eliade si Ştefan Bănulescu,” în Metafore ale devenirii din perspectiva migrației contemporane. Național și internațional în limba și cultura română, volum îngrijit de Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Ofelia Ichim, Cecilia Maticiuc și Elena Tamba (Iași: Institutul de Filologie Română „A. Philippide” și Editura ALFA, 2013), p. 345-359, citiți capitolul aici

Ovidiu Ghidirmic, în Studii de literatură română modernă și contemporană (Craiova: Editura Scrisul Românesc, 2014)

Carmen Mihai, “Simbolul şi viziunea compensatorie în nuvelistica lui Ştefan Bănulescu,” in Identitate şi comunicare. Perspective interdisciplinare, ed. Carmen Popescu şi Alina Ţenescu (Craiova: Editura Universitaria, 2018 şi Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeana, 2018), 86-96, citiți capitolul aici