Antume

Image may contain: 2 people

Foto Biblioteca Județeană Ialomița, 25 mai 2018

Bibliografie antume Ştefan Bănulescu (in volume), 1960-1999

PUBLICISTICĂ. Drum în câmpie, reportaje, pref. de Eusebiu Camilar, Buc., ESPLA, col. „Luceafărul”, 1960 ● Colocvii – Artistul şi epoca (articole şi interviuri; în colab. cu Ilie Purcaru), Buc., ESPLA, 1964.

PROZĂ SCURTĂ. Iarna bărbaţilor, Buc., EPL, 1965 (ed. a IV-a, def., cu un cuv. în. al autorului şi cu o Addenda cuprinzând ciclul de poeme Cântece de câmpie, Buc., Em., 1979) ● Elegii la sfârşit de secol, proză memorialistică, Buc., Ed. Allfa, 1999 (cupr. secvenţele: I. Iernile secolului, II. Muzeul scrisorilor).

VERSURI. Cântece de câmpie, Buc., EPL, 1968.

ESEURI. Scrisori provinciale, Buc., Alb., 1976 ● Scrisori din provincia de sud-est sau O bătălie cu povestiri, Buc., Nem., 1994 (vol. cupr. şapte texte noi în raport cu ed. din 1976 şi este organizat în trei secţiuni: I. Loc pentru fiecare în comedia cuvintelor, II. Povestiri din insulă, III. Povestiri din muzeul scrisorilor).

ROMANE. Cartea de la Metopolis (întâiul vol. din ciclul Cartea Milionarului, proiectat în patru vol.: I. Cartea de la Metopolis, II. Cartea Dicomesiei, III. Sfârşit la Metopolis, IV. Epilog în oraşul Mavrocordat), Buc., Em., 1977 (ed. a III-a, def., cu un cuv. în. al autorului şi cu date bio-bibliografice ordonate cron., Buc., Alb. şi Dalsi, 1996).

*

Proza scurtă a lui Ştefan Bănulescu se regăseşte în volumele: Iarna bărbaţilor, pref. şi notă bio-bibliografică de Gabriel Dimisianu, Buc., Min., BPT, 1991 (la Addenda sunt reproduse poemele din ciclul Cântece de câmpie) şi Un regat imaginar, pref. de Georgeta Horodincă, notă bio-bibliografică nesemnată, Buc., Ed. Allfa, 1997 (cupr. secvenţele: I. Iarna bărbaţilor, II. Banchetul de la Castelul Alb, III. Un alt colonel Chabert; la Addenda sunt reproduse poemele din ciclul Cântece de câmpie).

Fragmente din al doilea vol., Cartea Dicomesiei, al proiectatei tetralogii Cartea Milionarului,  au apărut în revista Viaţa Românească, în perioada 1988-1989.

Dintre versiunile în alte limbi ale prozei lui Ştefan Bănulescu se remarcă: Ein Schneesturm aus anderer Zeit, trad. în germ. de Veronica Riedel, postf. de Ernesth Wichner, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1995, Quand les sangliers étaient doux, trad. în fr. şi pref. de Georgeta Horodincă, Ed. Jacqueline Chambon-Nîmes, 1996.

Reprodusă, cu permisiunea autorului, după un capitol din: Alex. Ștefănescu, Istoria literaturii române contemporane (1941−2000), (București, Ed. Mașina de Scris, 2005)