Despre Ștefan Bănulescu – Articole în periodice (pâna la 25 mai 1998)

Articolele din periodice (ante-2005) au fost inventariate pe parcursul a 36 de pagini în Ştefan Bănulescu, Opere, ediţie îngrijită de Oana Soare, prefaţă de Eugen Simion (Bucureşti: Editura Fundaţiei Nationale pentru Ştiinţă şi Artă în colaborare cu Editura Univers Enciclopedic şi Academia Română: Colecţia “Opere Fundamentale”, 2005), vol. II, p. 1180-1216.

Misiunea acestei subpagini (în construcție) este sa reinventarieze aceste articole pâna la data de 25 mai 1998. Pentru lista actualizată a articolelor din periodice apărute ulterior acestei date, vezi subpagina https://stefanbanulescu.org/bibliografie/despre-stefan-banulescu-articole-in-periodice-25-mai-1998-prezent/