Despre Ștefan Bănulescu – Capitole în volume

Capitole în volume

Ordonate cronologic

Eugen Simion, „Ștefan Bănulescu,” în Scriitori români de azi, vol. 3 (București și Chișinău: Editura David și Editura Litera, 1998)

Sami Damian, cap. „Opera lacomă,” în Aruncând mănușa (București: Editura Du Style, 1999), p. 234-273

Marian Victor Buciu, „Ștefan Bănulescu,” în Zece prozatori exemplari – perioada comunistă (București: EuroPress Group, 2007), p. 21-28

Gabriel Dimisianu, „O întâmplare cu Ștefan Bănulescu,” în Oameni și cărți: Jurnal (București: Editura Cartea Românească, 2008), p. 211-213

Florina Claudia Argyelan, în Metamorfoze temporo-spațiale în romanul românesc: proza lui Sorin Titel și Ștefan Bănulescu (Satu Mare: Editura Citadela, 2011)

Margareta Ana Tudor, în Fantasticul în proza românească a secolului al XX-lea: Mircea Eliade, Mircea Cărtărescu, Ștefan Bănulescu (Caracal: Editura Hoffman, 2012)

Ioana Revnic, „Mircea Eliade si Ştefan Bănulescu,” în Metafore ale devenirii din perspectiva migrației contemporane. Național și internațional în limba și cultura română, volum îngrijit de Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Ofelia Ichim, Cecilia Maticiuc și Elena Tamba (Iași: Institutul de Filologie Română „A. Philippide” și Editura ALFA, 2013), p. 345-359, citiți capitolul aici

Ovidiu Ghidirmic, în Studii de literatură română modernă și contemporană (Craiova: Editura Scrisul Românesc, 2014)