Despre Ștefan Bănulescu – Articole în periodice (25 mai 1998 – prezent)

Articole în periodice (25 mai 1998 – prezent)

Ordonate cronologic

Anul 1998 (8 articole) 

Monica Spiridon, „O utopie a perfecțiunii,” Luceafărul, nr. 21 (364), 3 iunie 1998, p. 11

Sergiu Ailenei, „Între verosimil și fantastic. Despre proza lui Ștefan Bănulescu,” Convorbiri literare, an 132, nr. 6, 6 iunie 1998, p. 3

Gabriel Dimisianu, „In memoriam Ştefan Bănulescu,” România literară nr. 21, 3-9 iunie 1998, p. 3

Nicolae Manolescu, „Amintiri cu Ştefan Bănulescu,” România literară nr. 22, 10-16 iunie 1998, p. 1

Alex. Ştefănescu, „Tăcerea scriitorului,” România literară nr. 22, 10-16 iunie 1998, p. 12, citiți aici

Cristian  Teodorescu, „Germinarea speranței,” România literară nr. 22, 10-16 iunie 1998, p. 12, citiți aici

Bogdan Alexandrescu, „Evocare Ștefan (Fănică) Bănulescu: Et in Arcadia ego,” România literară nr. 30, 29 iulie – 4 august 1998,  p. 15, reprodus pe Memoria.ro, citiți aici

Mircea Nedelciu, „Foileton: Cinci Călărași,” Formula AS nr. 335, 2-8 noiembrie 1998,  citiți aici

Anul 1999 (5 articole)

Adriana Bittel, „Eveniment editorial: Ștefan Bănulescu,” Formula AS nr. 367, 21-27 iunie 1999, citiți aici

Nicolae Prelipceanu, „Jurnalul lui Ștefan Bănulescu,” Familia, seria a V-a, anul 35 (135), nr. 9 (407), septembrie 1999, p. 65

Nicolae Bârna, „Cerneală și nisip,” Familia, seria a V-a, anul 35 (135), nr. 9 (407), septembrie 1999, p. 68-75

Iulian Boldea, „Realism și reprezentare fantastică,” Familia, seria a V-a, anul 35 (135), nr. 9 (407), septembrie 1999, p.  77-80

Gheorghe Dobre, „Ștefan Bănulescu și dicomesienii săi,” Tomis, an 4, nr. 10, octombrie 1999, p. 4

Anul 2000 (7 articole)

Norman Manea, „Ștefan Bănulescu la Berlin,” Familia, an 36 (136), nr. 4 (414), aprilie 2000, p. 19-23

Nicolae Breban, „Portrete literare. 2. Ștefan Bănulescu,” Contemporanul, an X, nr. 17, 27 aprilie 2000, p. 1-2

Georgeta Horodincă, „Dicomesianul,” Apostrof, an 11, nr. 5 (120), mai 2000, p. 3-6

Henri Zalis, „Ce rămâne după dictare,” Contemporanul, an 10, nr. 23, 8 iunie 2000, p. 5

Ileana Mălăncioiu, „Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu”, România literară, an 33, nr. 30, 2-8 august 2000, p. 10, citiți aici 

Gabriel Dimisianu, „Memorii neconvenționale,” România literară, an 33,  nr. 51-52, 27 decembrie 2000 – 9 ianuarie 2001, p. 11, citiți aici

Virgil Nistru Țigănuș, „Jertfa – ca maximă a Vieții,” 13 Plus, an 3, nr. 7-8, iulie-august 2000, p. 5-8

Anul 2001 (10 articole)

Radu Voinescu, „Realismul inefabil,” Luceafărul, nr. 7, 21 februarie 2001, p. 4

Marin Radu Mocanu, „Informare [despre] Cartea Milionarului” (Din arhivele cenzurii), Contemporanul, an 11, nr. 7, 22 februarie 2001, p. 10

Georgeta Horodincă, „Cartea Milionarului de la majusculă la minusculă,” Observator cultural nr. 58, 3-9 aprilie 2001, p. 10-11.

Alex. Ștefănescu, „La o nouă lectură: Ștefan Bănulescu,” România literară, an 34, nr. 20, 23-29 mai 2001, p. 10-11, citiți aici

Roxana Răcaru, „Eseu. Monica Spiridon” (recenzie la Monica Spiridon, Ștefan Bănulescu. Monografie, antologie comentată, receptare critică. Brașov: Editura Aula, Colecția „Canon“, 2000, 96 p), Observator cultural, nr. 66, 29 mai -4 iunie 2001, p. 26-27, citiți aici

Cristina Ionică,  „Nevăzutul” Bănulescu,”  România literară, an 34, nr. 28, 18-24 iulie 2001, p. 4, citiți aici

Bogdan Popescu, „Cum să ajungi milionar (Note pentru o cronică subiectivă),” Caiete Critice, nr. 7-12 (165-170), iulie-decembrie 2001, p. 95-98

Georgeta Horodincă, „Atunci am apărut eu…” Apostrof, an 12, nr. 6, iunie 2001

Georgeta Horodincă, „Atunci am apărut eu… [II ?]” Apostrof, an 12, nr. 7-8, iulie-august 2001, p. 4

Alex. Ștefănescu, ”La o nouă lectură: Ștefan Bănulescu,” România literară, an 34,nr. 37, 19-25 septembrie 2001, p. 12-13

Anul 2002 (6 articole)

Mircea Muthu, „Pulberea roșie,” Apostrof, an 12 bis, nr. 4, aprilie 2002, p. 12

Georgeta Horodincă, „Triada locului,” Apostrof, an 12 bis, nr. 5, mai 2002, p. 4-5

Radu George, „Cu domn’ elev Ștefan Bănulescu,” Adevărul literar și artistic, an 11, nr. 628, 6 august 2002, p. 12

Georgeta Drăghici, „Monografie și canon,” Vatra, an 29, nr. 8,-9, august-septembrie 2002, p. 94-95

Elisabeta Lăsconi, „Îndrăgostiții care nu se văd niciodată,” Adevărul literar și artistic, an 11, nr. 630, 20 august 2002, p. 12-13

Roxana Răcaru, „Scrisul și ipotezele,” România literară, an 35, nr. 49, 11-17 decembrie 2002, p. 5

Anul 2003 (4 articole)

Mihai Floarea, „O reeditare necesară,” România literară, an 36, nr. 18, 7-13 mai 2003, p. 7, citiți aici

Alina Spânu, „Ștefan Bănulescu sau bătălia parodicului,” Tomis, an 8, nr. 5, mai 2003, p. 51-53

Irina Petraș, „Despre rotunda neterminare,” Apostrof, an 14, nr, 6, iunie 2003, p. 6

Henri Zalis, „Omologarea incompletă,” Contemporanul, an 14, nr. 9, septembrie 2003, p. 6-7

Anul 2004 (1 articol)

Oana Soare, „Reportajele lui Ștefan Bănulescu. Strategia unui scriitor,” Vatra, an 31, nr. 9-10, septembrie-octombrie 2004, p. 148-150

Anul 2005 (9 articole)

Eugen Simion, „Ştefan Bănulescu (I)”, Ziua, 29 ianuarie 2005, citiți aici

Eugen Simion, „Ştefan Bănulescu (II)”, Ziua, 31 ianuarie 2005, citiți aici

Bogdan Popescu, „Ștefan Bănulescu – repere biografice (I),” Caiete Critice, nr. 5, mai 2005, p. 12-17

Bogdan Popescu, „Ștefan Bănulescu – repere biografice (II),” Caiete Critice, nr. 6, iunie 2005, p. 9-13

Bogdan Popescu, „Ștefan Bănulescu – repere biografice (III),” Caiete Critice, nr. 7-8, iulie-august 2005, p. 8-12

Bogdan Popescu, „Ștefan Bănulescu – repere biografice (IV),” Caiete Critice, nr. 9, septembrie 2005, p. 8-12

Bogdan Popescu, „Ștefan Bănulescu – repere biografice (V),” Caiete Critice, nr. 10-12, octombrie- decembrie 2005, p. 7-11

Ieronim Tătaru, „Narațiunea mitizantă,” Revista nouă, an II, nr. 11-12 (20-21), noiembrie-decembrie 2005

Ion Simuț, „Opera Milionarului în povestiri,” România literară nr. 51-52, 28 decembrie 2005 – 10 ianuarie 2006, p. 13, citiți aici

Anul 2006 (5 articole)

Ion Simuț, „Crepusculul bizantin,” România literară nr. 1, 11-17 ianuarie 2006, p. 13

Cristina Schiel, „Feminitate și ficțiune,” Vatra, an 33, nr. 5, mai 2006, p. 46-48

Constantin Geambașu, „Degradarea mitului,” Datina, an 13, nr. 41, iunie 2006, p. 7

Gheorghe Glodeanu, „Ștefan Bănulescu în colecția Opere fundamentale,” Viața Românească, an 101, nr. 6-7, iunie-iulie 2006, p. 207-210

Ioana Revnic, „Ştefan Bănulescu – 80: Profil in posteritate: Un joc de puzzle,” Familia On-Line, an 42, nr. 10 (491), octombrie 2006, p. 88-95, citiți aici

Anul 2007 (4 articole)

Ioan Radu Văcărescu, „Metopolis – o heterotopie modernă,” Euphorion, an 18, nr. 7, iulie-august 2007, p. 17

Simona Vasilache, „Drobul de sare,” România literară, an 40, nr. 44,  9 noiembrie 2007, p. 30, citiți aici

Gheorghe Istrate, „Măștile timpului pierdut: Nuvelistica lui Ștefan Bănulescu (I),” Oglinda literară, an 6, nr. 71, noiembrie 2007, p. 2947

Gheorghe Istrate, „Măștile timpului pierdut: Nuvelistica lui Ștefan Bănulescu (II),” Oglinda literară, an 6, nr. 72, decembrie 2007, p. 3019

Anul 2008 (12 articole) 

Gheorghe Istrate, „Măștile timpului pierdut: Nuvelistica lui Ștefan Bănulescu (III),” Oglinda literară, an 7, nr. 73, ianuarie 2008, p. 3091

Gheorghe Istrate, „Măștile timpului pierdut: Nuvelistica lui Ștefan Bănulescu (IV),” Oglinda literară, an 7, nr. 75, martie 2008, p. 3235

Ioan Radu Văcărescu, „Frații noștri din Pacific, sau Încă o dată se dovedește că realitatea copiază literatura,” Cultura, an III, nr. 13-14, 3 aprilie 2008, citiți aici

Ion Bogdan Lefter, „Romane postbelice: Cartea Milionarului,” Apostrof, an 19, nr. 4 (215), aprilie 2008, p. 14, citiți aici

Ioan Radu Văcărescu, „O nuvelă exemplară,” Transilvania, an 37, nr. 5, mai 2008, p. 52-54

Nicolae Prelipceanu, „Zece ani fără Ştefan Bănulescu,” Viața Românească, an 103, nr. 5, mai 2008, p. 1-3, citiți aici

Nicolae Bârna, „Un „con de umbră” ciuruit și fragil”, Viața Românească, an 103, nr. 5, mai 2008, p. 4-9, citiți aici

Sultana Bănulescu, „Nota legatarului,” Viata Românească, an 103nr. 5, mai 2008, p. 18-19, citiți aici

Cristian Teodorescu, „La pescuit cu Ștefan Bănulescu,” România literară, an 41, nr. 21, 30 mai- 5 iunie 2008, p. 31, citiți aici

Cronicar, „Actualitatea: Ștefan Bănulescu, după zece ani,” România literară nr. 24, 20-26 iunie 2008, citiți aici

Bogdan Popescu, „Satul F. înainte de Bănulescu (chipuri, istorii, mentalități) (I),” Caiete critice, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 2008, p. 63-66

Bogdan Popescu, „Satul F. înainte de Bănulescu (chipuri, istorii, mentalități) (II),” Caiete critice, nr. 12, decembrie 2008, p. 35-37

Anul 2009 (2 articole) 

Ioan Radu Văcărescu, „Inefabilul și viața provizorie: scrisori imaginare din Dicomesia,” Transilvania, an 38, nr. 10, octombrie 2009, p. 84-88

Ioana Revnic, „Scrierile lui Ștefan Bănulescu în câteva eșantioane,” România literară, an 42, nr. 35, 4-10 septembrie 2009, p. 18-19, citiți aici

Anul 2010 (2 articole) 

Constantin Trandafir, „Ștefan Bănulescu. Cronica și basmul,” Acolada, an 4, nr. 1, ianuarie 2010, p. 8

Redacția, „Călărași: „Cine este Ștefan Bănulescu?!”” Adevărul, 1 iunie 2010, citiți aici

Anul 2011 (10 articole)

Constantin Stan, „Drum în câmpie (I),” Luceafărul de dimineață, nr. 3, 19 ianuarie 2011, p. 10

Constantin Stan, „Drum în câmpie (II),” Luceafărul de dimineață, nr. 4, 26 ianuarie 20111, p. 6

Constantin Stan, „Mistreții erau blânzi,” Luceafărul de dimineață, nr. 5/6, 2 februarie 2011, p. 10

Ana Maria Istocescu, „Proza lui Ștefan Bănulescu și realismul magic,” Metamorfoze, an 1, nr. 1, februarie 2011, p. 53-54

George Neagoe, „Biographia literaria,” Cultura, an 6, nr. 19, 19 mai 2011, p. 10

Mihaela Vatamanu, „Ștefan Bănulescu: O (re)lectură a nuvelelor,” Studia Universitatis: Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova (Chișinău: Seria Științe Umanistice), nr. 10 (50)/2011, p. 12-15, citiți aici

Gabriela Gheorghișor, Recenzie la Bogdan Popescu, Banul de Aur sau Viaţa din opera lui Ştefan Bănulescu. Prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2010, 366 p. România literară  nr. 23, 10-16 octombrie 2011, citiți aici

Sultana Bănulescu, „Mașina timpului: Amintiri cu Mircea Eliade,” Viața Românească nr. 11-12/2011, noiembrie-decembrie 2011, p. 26-35, citiți aici

Cristian Teodorescu, „Cartea Milionarului,” Cațavencii, 12 decembrie 2011, citiți aici

Ovidiu Moceanu, „Nuvelistica lui Ștefan Bănulescu,” Transilvania, an 40, nr. 12, decembrie 2011, p. 41-50

Anul 2012 (6 articole)

Ioan Radu Văcărescu, „Antinescu & Co.,” Euphorion, an 23, nr. 3/4, martie-aprilie 2012, p. 7

Ioana Revnic, „Ștefan,” Revista Tango, 7 aprilie 2012, citiți aici

Mihaela Vatamanu, „Aducere-aminte de Ștefan Bănulescu (1926-1998),” Fereastra, an 9, nr. 3, aprilie 2012, p. 4

Mihaela Vatamanu, „Aducere-aminte de Ștefan Bănulescu (1926-1998),” Oglinda literară, an 11, nr. 126, iunie 2012, p. 8069

Mihaela Vatamanu, „Reînvierea trecutului în elegiile lui Ștefan Bănulescu,” Transilvania, an 41, nr. 7, iulie 2012, p. 51-54

Zsófia Pál-Lukács, „Bizánci tündérjáték,” Helikon, an 23, nr. 24-25, decembrie 2012, p. 14-15

Anul 2013 (1 articol) 

Monica Spiridon, „„Povestașul” și comedia cuvintelor,” Scrisul românesc, an 11, nr. 12, decembrie 2013, p. 5

Anul 2014 (2 articole)

Simona Vasilache, „Străini în câmpie,” România literară, an 47, nr. 39, 19 septembrie 2014, p. 16, citiți aici

Oana Safta, „Sucitul între handicap fizic și „trișorul de personalitate”. Negarea tipologiilor promovate de realismul socialist,” Caiete critice nr. 11, noiembrie 2014, p. 32-39

Anul 2015 (2 articole)

Paula Mihaela Stegărescu, „Un motiv prezent în basme: motivul celor trei frați în scrierea lui Ștefan Bănulescu „Un viscol de altădată””, Oglinda literară, an 14, nr. 164, august 2015, p. 11093-11094

Cristian Teodorescu, „Căldurile de odinioară,” Cațavencii, 7 septembrie 2015, citiți aici

Anul 2016 (6 articole)

Sergiu Crăciun, „Iarna bărbaților între fantastic și verosimil,” Literatura de azi, 14 ianuarie 2016, citiți aici

Ioana Revnic, „Magie în vârful unui salcâm înalt,” Literatura de azi, 25 mai 2016, citiți aici

Doinel Tronaru, „Revista de proză scurtă Iocan îi aduce un omagiu marelui scriitor Ștefan Bănulescu,” Adevărul, 26 mai 2016, citiți aici

Ecaterina Florea, „Ștefan Bănulescu – Un scriitor pentru eternitatea Bărăganului,” Ziarul Obiectiv Ialomița, 28 mai 2016, citiți aici

Andrei Simuț, „„Apocalipsa de hârtie:” „Cartea Milionarului” și „sfârșitul fără sfârșit,”” Caiete critice, nr. 6, iunie 2016, p. 41-51

Cristian Teodorescu, „Revista lui Ștefan Bănulescu,” Cațavencii, 10 octombrie 2016, citiți aici

Anul 2018 (1 articol)

Sultana Bănulescu, „Un document al reabilitării,” Viața Românească nr. 11-12, noiembrie-decembrie 2018, p. 3-4