Biblio

Aceasta pagina se afla in curs de actualizare cu lista mereu deschisa a scrierilor de si despre Ştefan Bănulescu (carti si teze). Articolele din periodice, prea multe pentru a fi enumerate aici, au fost inventariate (ante-2005) pe parcursul a 36 de pagini in Ştefan Bănulescu, Opere, ediţie îngrijită de Oana Soare, prefaţă de Eugen Simion (Bucureşti: Editura Fundaţiei Nationale pentru Ştiinţă şi Artă în colaborare cu Editura Univers Enciclopedic şi Academia Română: Colecţia “Opere Fundamentale”, 2005), vol. II, p. 1180-1216. Mai jos, dupa Foto 1, se gaseste bibliografia operei antume in volume reprodusa, cu permisiune, dupa Alex. Stefanescu, Istoria literaturii române contemporane (1941−2000) (Bucuresti: Ed. Masina de Scris, 2005), iar dupa Foto 2, o cronologie de scrieri inedite si reeditari postume 1998-2018 (complet) si o lista de studii critice post-1998 (selectiv) alcatuite de Sultana Banulescu. Scopul paginii este sa intregeasca aceste lista si sa identifice, in timp, toate monografiile, tezele si articolele relevante post-1998.

Stefan and Sultana 1980.jpg
Ştefan Bănulescu si fiica sa Sultana, București, Str. Sf. Ştefan, mai 1980 (Foto: Arhitect Gyuri Pop)

Bibliografia operei antume Ştefan Bănulescu (in volume), 1964-1999

PUBLICISTICĂ. Drum în câmpie, reportaje, pref. de Eusebiu Camilar, Buc., ESPLA, col. „Luceafărul”, 1960 ● Colocvii – Artistul şi epoca (articole şi interviuri; în colab. cu Ilie Purcaru), Buc., ESPLA, 1964.

PROZĂ SCURTĂ. Iarna bărbaţilor, Buc., EPL, 1965 (ed. a IV-a, def., cu un cuv. în. al autorului şi cu o Addenda cuprinzând ciclul de poeme Cântece de câmpie, Buc., Em., 1979) ● Elegii la sfârşit de secol, proză memorialistică, Buc., Ed. Allfa, 1999 (cupr. secvenţele: I. Iernile secolului, II. Muzeul scrisorilor).

VERSURI. Cântece de câmpie, Buc., EPL, 1968.

ESEURI. Scrisori provinciale, Buc., Alb., 1976 ● Scrisori din provincia de sud-est sau O bătălie cu povestiri, Buc., Nem., 1994 (vol. cupr. şapte texte noi în raport cu ed. din 1976 şi este organizat în trei secţiuni: I. Loc pentru fiecare în comedia cuvintelor, II. Povestiri din insulă, III. Povestiri din muzeul scrisorilor).

ROMANE. Cartea de la Metopolis (întâiul vol. din ciclul Cartea Milionarului, proiectat în patru vol.: I. Cartea de la Metopolis, II. Cartea Dicomesiei, III. Sfârşit la Metopolis, IV. Epilog în oraşul Mavrocordat), Buc., Em., 1977 (ed. a III-a, def., cu un cuv. în. al autorului şi cu date bio-bibliografice ordonate cron., Buc., Alb. şi Dalsi, 1996).

*

Proza scurtă a lui Ştefan Bănulescu se regăseşte în volumele: Iarna bărbaţilor, pref. şi notă bio-bibliografică de Gabriel Dimisianu, Buc., Min., BPT, 1991 (la Addenda sunt reproduse poemele din ciclul Cântece de câmpie) şi Un regat imaginar, pref. de Georgeta Horodincă, notă bio-bibliografică nesemnată, Buc., Ed. Allfa, 1997 (cupr. secvenţele: I. Iarna bărbaţilor, II. Banchetul de la Castelul Alb, III. Un alt colonel Chabert; la Addenda sunt reproduse poemele din ciclul Cântece de câmpie).

Fragmente din al doilea vol., Cartea Dicomesiei, al proiectatei tetralogii Cartea Milionarului,  au apărut în revista Viaţa Românească, în perioada 1988-1989.

Dintre versiunile în alte limbi ale prozei lui Ştefan Bănulescu se remarcă: Ein Schneesturm aus anderer Zeit, trad. în germ. de Veronica Riedel, postf. de Ernesth Wichner, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1995, Quand les sangliers étaient doux, trad. în fr. şi pref. de Georgeta Horodincă, Ed. Jacqueline Chambon-Nîmes, 1996.

Sursa: Capitol din: Alex. Ștefănescu, Istoria literaturii române contemporane (1941−2000), (București, Ed. Mașina de Scris, 2005)

Image may contain: 2 people
Foto: Biblioteca Judeteana Ialomita „Ştefan Bănulescu”, 25 mai 2018

Cronologie texte inedite şi reeditări postume Ştefan Bănulescu, 1998-2018, alcătuită de Sultana Bănulescu

Actualizare 25 mai 2018. Textele marcate cu roşu se pot citi online. Volumele se pot comanda independent.

1. Ştefan Bănulescu, „Cronica elementară: Trei texte inedite: Vremea marilor cariere; Coruri de cameră; Ce facem cu trenul prezidenţial?”, România literară, an XXI, nr. 22/1998 din 10-16 iunie 1998, p. 13 (inedit, pamflete) reprodus 2005, Opere vol. I, p. 1129-1130; cititi cele trei pamflete aici 

2. Ştefan Bănulescu, „Scrisori către Mihaela Elena Guga, I (Din redacţia revistei Luceafărul, 1968),” România literară, an XXXIII, nr. 21/2000 din 31 mai-6 iunie 2000, p. 3 (inedit, corespondenţă) reprodus 2005, Opere vol. II, p. 876; cititi scrisoarea aici

3. Ştefan Bănulescu, „Marile cariere” (mini-roman): „Cuvântul Autorului; Capitolul I: Ultimul tren,” România literară nr. 48/2001 din 5-11 decembrie 2001, p. 12-13;  „Capitolul II: În căutarea lui Naso;” Capitolul III, „Consiliu de familie;” Capitolul IV, „Ultima somaţie a căpitanului de infanterie;” Capitolul V, „Casa fără părinţi;”  „Epilog,” România literară nr. 51-52/2001, 26 decembrie 2001-8 ianuarie 2002,  p. 28-30 (inedit, roman) reprodus 2005, Opere vol. I, p. 722-752; cititi Marile cariere in HTML aici şi aici 

4. Ştefan Bănulescu,”Scrisori către Mihaela Elena Guga, II (Caransebeş, 30 septembrie 1968),” România literară, an XXXV, nr. 8/2002 din 27 februarie-5 martie 2002, p. 13 (inedit, corespondenţă) reprodus 2005, Opere vol. II, p. 875; cititi scrisoarea aici 

5. Ştefan Bănulescu, Opere, vol. I. Iarna bărbaţilor; Cartea Milionarului; Proză eseistică; vol. II. Proză memorialistică; Publicistică; Corespondenţă. Ediţie îngrijită de Oana Soare. Prefaţă de Eugen Simion. (Bucureşti: Editura Fundaţiei Nationale pentru Ştiinţă şi Artă în colaborare cu Editura Univers Enciclopedic şi Academia Română: Colecţia „Opere Fundamentale”, 2005) (postum, opere complete, include integrala operei până la data tiparului)

6. Ştefan Bănulescu, „Condrat” (urmarea nuvelei „Mistreţii erau blânzi” din volumul Iarna bărbaţilor), Viaţa Românească nr. 5/2008, p. 10-17 (inedit, nuvelă) citiţi nuvela „Condrat” aici

7. Ştefan Bănulescu, „Din Cartea Milionarului, Vol. IV, Epilog in Orasul Mavrocordat: „Cuvântul Autorului” şi „Emil Havaet BorLat Porfirogenetul şi Calliope Geayge,” Viaţa Românească nr. 11-12/2011, p. 11-25 (inedit, roman) citiţi din Cartea Milionarului, Vol. IV, Epilog în Oraşul Mavrocordat aici

8. Ştefan Bănulescu, A milionmos könyve (Cartea Milionarului: Cartea de la Metopolis). Traducere în limba maghiară şi postfaţă de Péter Demeny (Miercurea-Ciuc/Csíkszereda: Editura Bookart, 2011) (postum, traducere, roman)

9. Ştefan Bănulescu, Iarna bărbaţilor. Prefaţă de Gabriel Dimisianu (Bucureşti: Editura Jurnalul Naţional/Art, 2012) (postum, reeditare, nuvele)

10. Ştefan Bănulescu, Fragment reprodus din textul „Haimanale – Ploiești – Mizil – București” (din volumul Scrisori din provincia de sud-est), în Gheorghe Iova şi Cosmin Manolache (coordonatori), Etalonul Mizil – ficţiunile măsurătorilor (Bucureşti: Editura Casa de Pariuri Literare, 2016), p. 433 (postum, fragment inclus în carte-mozaic)

11. Ştefan Bănulescu, „Dropia,” revista iocan, an 1, nr. 1, 2016 (postum, reeditare, nuvelă)

12. Ştefan Bănulescu, „O zecimală cu ecou la întreg: Domnul Paleologu, Paul Georgescu şi Domnii Bentoiu,” anticipat Viaţa Românească, toamna 2018 (inedit, memorialistică)

Lista de studii critice Ştefan Bănulescu, post-1998 (selectiv) alcătuită de Sultana Bănulescu

Actualizare 25 mai 2018.  Ordinea este cronologica. Textele marcate cu roşu se pot citi online. Volumele se pot comanda independent.

Monografii (selectiv)

Monica SpiridonŞtefan Bănulescu. Monografie, antologie documentata, receptare critica (Brasov: Editura Aula, 2000)

Georgeta HorodincăŞtefan Bănulescu sau ipotezele scrisului (Bucuresti: Editura Du Style, 2002)

Bogdan PopescuBanul de Aur sau Viaţa din opera lui Ştefan Bănulescu. Prefaţă de Eugen Simion (Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2010)

Articole (selectiv)

Alex. Ştefănescu, „Tacerea scriitorului,” România literară nr. 22 din 10-16 iunie 1998, p. 12, în cadrul grupajului “Ştefan Bănulescu,” cititi aici

Cristian Teodorescu, „Germinarea sperantei,” România literară nr. 22 din 10-16 iunie 1998, p. 12, în cadrul grupajului “Ştefan Bănulescu,” cititi aici

Ileana Mălăncioiu, „Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu”, România literară an XXXIII, nr. 30/2000, 2-8 august 2000, p. 10, cititi aici 

Gabriel Dimisianu, “Memorii neconventionale,” Romania literara, an XXXIII, nr. 51-52, 27 decembrie 2000 – 9 ianuarie 2001, p. 11, cititi aici

Eugen Simion, „Ştefan Bănulescu (I)”, Ziua, 29 ianuarie 2005, cititi aici

Ioana Revnic, “Ştefan Bănulescu – 80: Profil in posteritate: Un joc de puzzle,” Familia On-Line, nr. 10 (491), octombrie 2006, cititi aici

Nicolae Prelipceanu, „Zece ani fara Ştefan Bănulescu,” Viata Romanească nr. 5/2008, p. 1-3, cititi aici

Sultana Bănulescu, „Nota legatarului,” Viata Romanească nr. 5/2008, p. 18-19, cititi aici

Cristian Teodorescu, „Căldurile de odinioară,” Catavencii, 7 septembrie 2015, cititi aici

Ioana Revnic, „Magie în vârful unui salcâm înalt,” Literatura de azi (25 mai 2016), cititi aici

Comunicari (selectiv)

Ioana Revnic. „Mircea Eliade si Ştefan Bănulescu”, Iasi, Congres Al. Philippide, 2011, cititi aici