Despre Ștefan Bănulescu – Monografii

Monografii

Ordonate cronologic

1. Monica SpiridonŞtefan Bănulescu. Monografie, antologie comentată, receptare critică (Brașov: Editura Aula, Colecția „Canon,” 2000, 96 p.)

Image result for Georgeta Horodincă du style

 

 

 

2. Georgeta HorodincăŞtefan Bănulescu sau Ipotezele scrisului (București: Editura Du Style, 2002, 304 p.)

3. Amelia Olteanu, Modalități de receptare a mitului în opera lui Ștefan Bănulescu (Craiova: Editura Universitaria, 2009, 114 p.)

4. Antoaneta Gheorghe, Scurtă incursiune în proza bănulesciană (Câmpulung: Editura Larisa, 2009, 91 p.)

5. Ana Maria Harpa, Moartea la Ștefan Bănulescu între Biblie și cultura populară (Oradea: Editura Didactică Militans, Casa Corpului Didactic Oradea, 2009, 68 p.)

6. Bogdan PopescuBanul de Aur sau Viaţa din opera lui Ştefan Bănulescu. Prefaţă de Eugen Simion (Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, Seria „Aula Magna,” 2010, 367 p.)

7. Cristina Alexie, Un exercice traductif: „Les tendres sangliers d antan” („Mistreții erau blânzi” de Ștefan Bănulescu) (Slatina: DP Press, 2010). Lucrare științifică de lingvistică, indexată la poziția VIII.1437 (Romanistică) în Florin Sterian, Bibliografia românească de lingvistică (BRL, 54, 2011): Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2011 (LR, LXI,, nr. 4, octombrie-decembrie 2012, 437-576), p. 510, http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A8341/pdf

8. Paula-Mihaela Stegărescu, Ștefan Bănulescu – pe tărâm bănulescian (Buzău: Editura Editgraph, 2011, 101 p.)

9. Gabriela Iancu, Elemente fantastice în proza lui Ștefan Bănulescu (Mioveni: [s.n.], 2014, 87 p.)

10. Mihaela Vatamanu, O (re)lectură a operei lui Ștefan Bănulescu (Iași: Editura PIM, 2015, 441 p.)