Elogii

Aceasta pagină conține trei subpagini:

  • Ecouri internaționale:

https://stefanbanulescu.org/elogii/ecouri-internationale/

  • Aprecierea operei:

https://stefanbanulescu.org/elogii/scriitorul-aprecieri/

  • Evocarea personalității:

https://stefanbanulescu.org/elogii/omul-evocari/

Amintirile despre și aprecierile la adresa lui Ștefan Bănulescu (de la colegi de școală, colegi scriitori, critici și istorici literari și alti intelectuali) sunt ordonate alfabetic după prenumele autorului. Unele persoane au multiple contribuții, caz în care prima mențiune este cea mai relevantă. Lista va fi actualizată pe masură ce sunt identificate alte intervenții.