Despre Ștefan Bănulescu – Lucrări de licență și disertație

Doctorate

Ordonate invers cronologic

1. Paula Mihaela Stegărescu, „Forme de manifestare ale spațiului imaginar în opera lui Ștefan Bănulescu,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Paul Dugneanu, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Domeniul Filologie, Universitatea „Ovidius” Constanța (2014)

Citiți rezumatul lucrării aici

2. Ana-Maria Istocescu, ”Substratul arhaic al prozei lui Ștefan Bănulescu,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Mircea Bârsilă, Facultatea de Litere, Universitatea Pitești (2012)

3. Ana-Maria Prodan (Scheau), „Ștefan Bănulescu – Studiu monografic,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Constantin Cubleșan, Facultatea de Istorie și Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia (2012)

Citiți rezumatul lucrării aici

4. Mihaela Vatamanu, ”O (re)lectură a operei lui Ștefan Bănulescu,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Facultatea de Litere, Universitatea ”Al. I. Cuza,” Iași (2012)

5. Diana Anca Nițulescu, „Arhetipuri simbolice şi structuri mitice în opera lui Ştefan Bănulescu,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Ioan Boldea, Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureș (2011)

Citiți rezumatul lucrării aici

6. Anca Hendrea Filip, „Ștefan Bănulescu sau fascinația magicului,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, Universitatea de Nord, Baia Mare (2010)

7. Bogdan Popescu, ”Ștefan Bănulescu – studiu monografic,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Eugen Simion, Facultatea de Litere, Universitatea București (2009)

8. Flavia Adriana Ardelean, „Ștefan Bănulescu – monografie,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Dumitru Micu, Facultatea de Litere, Universitatea București (2008)

9. Ioana Revnic, „Mit și fantastic în opera lui Ștefan Bănulescu,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Ion Simuț, Facultatea de Litere, Universitatea Oradea (2008)

Citiți rezumatul lucrării aici

10. Ioan Radu Văcărescu, ”Geografia imaginară a Câmpiei Dunării în proza lui Ștefan Bănulescu,” Teză de doctorat, Conducător științific Prof. univ. dr. Nicolae Oprea, Facultatea de Litere, Universitatea Pitești (2008)

Licențe

Ordonate invers cronologic

1. Mugurel Cătălin Stroie, „Unitatea operei lui Ștefan Bănulescu,” Teză de licență, Coordonator științific Prof. univ. dr.  Eugen Negrici, Facultatea de Litere, Universitatea București (2004)

2. Angelo Mitchievici, „Problema identității în opera lui Ștefan Bănulescu,” Teză de licență, Coordonator științific Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, Facultatea de Litere, Universitatea București (1997)

3. Gheorghe Istrate, „Măștile timpului pierdut: Nuvelistica lui Ștefan Bănulescu,” Teză de licență, Comisia de examinare: Dumitru Micu, George Ivașcu și Nicolae Manolescu, Facultatea de Filologie, Universitatea București (1968)

Această subpagină va fi actualizată pe măsură ce sunt identificate alte contribuții.