Inedite și postume

Cronologie texte inedite şi reeditări postume Ştefan Bănulescu, 1998-2018, alcătuită de Sultana Bănulescu

Actualizată periodic. Ultima actualizare 28 noiembrie 2018. Textele marcate cu roşu se pot citi online. Volumele se pot comanda independent.

1. Ştefan Bănulescu, „Cronica elementară: Trei texte inedite: Vremea marilor cariere; Coruri de cameră; Ce facem cu trenul prezidenţial?”, România literară, an XXI, nr. 22, 10-16 iunie 1998, p. 13 (inedit, pamflete) reprodus în Ștefan Bănulescu, Opere (2005), vol. I, p. 1129-1130; citiți pamfletele AICI 

2. Grigore Ilisei, ”O lungă spovedanie: Interviu cu Ștefan Bănulescu,” România literară, an XXXI, nr. 40-41, octombrie 1998, p. 12-14 și 19-21 (inedit, interviu luat în aprilie 1997) reprodus în Ștefan Bănulescu, Opere (2005), vol. II, p. 359-395 , note p. 986-991; reprodus pe site-ul Memoria.ro; citiți interviul partea I AICI și partea a II-a AICI

3. Farkas Jenö, ”Fantasticul ca semn al libertății: Dialog inedit cu Ștefan Bănulescu,” Jurnalul literar, an IX, nr. 21-22, noiembrie-decembrie 1998 (inedit, interviu luat în 10 ianuarie 1990) reprodus în Opere (2005), vol. II, p. 396-401, note p. 991

4. Ștefan Bănulescu, Scrisori către Florența Albu, I-VIII [Scrisorile-Poeme], „Inedit. Vechi manuscrise,” Viaţa Românească, an XCV, nr. 3-4, martie-aprilie 2000, p. 3-9 (inedit, 8 scrisori-poeme expediate în 1962-1964), reprodus în Opere (2005), vol. II, p. 866-874, note p. 1052-1056

5. Ştefan Bănulescu, Scrisori către Mihaela Guga, I [ Scrisoare din redacţia revistei Luceafărul, 1968],” România literară, an XXXIII, nr. 21/2000 din 31 mai-6 iunie 2000, p. 3 (inedit, corespondenţă) reprodus în Opere (2005), vol. II, p. 876; citiți scrisoarea aici

6. Ştefan Bănulescu, „Marile cariere” (mini-roman): „Cuvântul Autorului; Capitolul I: Ultimul tren,” România literară nr. 48/2001 din 5-11 decembrie 2001, p. 12-13;  „Capitolul II: În căutarea lui Naso;” Capitolul III, „Consiliu de familie;” Capitolul IV, „Ultima somaţie a căpitanului de infanterie;” Capitolul V, „Casa fără părinţi;”  „Epilog,” România literară nr. 51-52/2001, 26 decembrie 2001-8 ianuarie 2002,  p. 28-30 (inedit, roman) reprodus în Opere (2005), vol. I, p. 722-752.

7. Ştefan Bănulescu, Scrisori către Mihaela Guga, II [Scrisoare din Caransebeş, 30 septembrie 1968],” România literară, an XXXV, nr. 8/2002 din 27 februarie-5 martie 2002, p. 13 (inedit, corespondenţă) reprodus în Opere (2005), vol. II, p. 875; citiți scrisoarea aici 

8. Ştefan Bănulescu, Opere, vol. I. Iarna bărbaţilor; Cartea Milionarului; Proză eseistică; vol. II. Proză memorialistică; Publicistică; Corespondenţă. Ediţie îngrijită de Oana Soare. Prefaţă de Eugen Simion. (Bucureşti: Editura Fundaţiei Nationale pentru Ştiinţă şi Artă în colaborare cu Editura Univers Enciclopedic şi Academia Română: Colecţia „Opere Fundamentale”, 2005) (postum, opere complete, include integrala operei până la data tiparului)

9. Ştefan Bănulescu, „Condrat” (urmarea nuvelei „Mistreţii erau blânzi” din volumul Iarna bărbaţilor), Viaţa Românească nr. 5/2008, p. 10-17 (inedit, nuvelă) citiţi nuvela „Condrat” aici

10. Ştefan Bănulescu, „Din Cartea Milionarului, Vol. IV, Epilog in Orasul Mavrocordat: „Cuvântul Autorului” şi „Emil Havaet BorLat Porfirogenetul şi Calliope Geayge,” Viaţa Românească nr. 11-12/2011, p. 11-25 (inedit, roman) citiţi din Cartea Milionarului, Vol. IV, Epilog în Oraşul Mavrocordat aici

11. Ştefan Bănulescu, A milionmos könyve (Cartea Milionarului: Cartea de la Metopolis). Traducere în limba maghiară şi postfaţă de Péter Demeny (Miercurea-Ciuc/Csíkszereda: Editura Bookart, 2011) (postum, traducere, roman)

12. Ştefan Bănulescu, Iarna bărbaţilor. Prefaţă de Gabriel Dimisianu (Bucureşti: Editura Jurnalul Naţional/Art, 2012) (postum, reeditare, nuvele)

13. Ştefan Bănulescu, Fragment reprodus din textul „Haimanale – Ploiești – Mizil – București” (din volumul Scrisori din provincia de sud-est), în Gheorghe Iova şi Cosmin Manolache (coordonatori), Etalonul Mizil – ficţiunile măsurătorilor (Bucureşti: Editura Casa de Pariuri Literare, 2016), p. 433 (postum, fragment inclus în carte-mozaic)

14. Ştefan Bănulescu, „Dropia,” revista iocan, an 1, nr. 1, 2016 (postum, reeditare, nuvelă)

15. Mihaela Guga, „Un interviu nepublicat: Ștefan Bănulescu în dialog cu Mihaela Guga: „Să-ți aperi vocația, vocația ta și, dacă poți, și pe a altora,” ” Viaţa Românească, nr. 11-12/2018 (inedit, interviu în două părți, luat în 14 septembrie și 23 octombrie 1981) citiți interviul AICI