Category Archives: Sîrbu, Ion

Din „Muzeul scrisorilor”

Iași, 28 mai 1998

Dragă Sultana,

Împărtășim, eu și Anca, marea durere care v-a lovit, pe mata și pe Mama, și vă dorim să fiți curajoase și tari. Sultana, știu că aceste lucruri ți se spun de pretutindeni, de un lucru trebuie să fii convinsă mai presus de toate: Ștefan Bănulescu, tatăl matale, a fost un mare Om și un mare scriitor. De cum l-am cunoscut, acum 50 de ani, am perceput aura geniului, care-i încununa ființa, și am fost fericit să văd cum evoluția lui literară ulterioară mi-a certificat această impresie. El era înscris, dintru început, întru eternitate, așa încît accidentul dispariției lui pămîntești trebuie privit prin prisma acestei nemuritoare aure, luminii veșnice, care-i va întreține memoria.

Ștefan Bănulescu făcea parte din șirul acelor oameni – puțini – care, prin simplul fapt că există, aduc binele și liniștea în lume, oameni a căror simplă existență îți dă încredere și speranță. De aici, mai ales, disperarea care ne cuprinde, acum, la plecarea lui, dar pe care o putem compensa, străduindu-ne să nu i se piardă nicicînd amintirea. A fost, în generația noastră, un reper esențial în indicarea drumului spre luciditate, înțelepciune, finețe și eleganță de spirit.

Iartă-mi aceste stîngace confesiuni, pe care le fac cu inima strînsă și cu sentimentul unei pierderi imense, petrecute nu numai în planul nostru personal, dar și în ordinea universală însăși.

Sultana, mata porți asupră-ți ceva din copleșitorul său mesaj – și vreau să te încredințez de întreaga noastră iubire și prețuire. Să nu te consideri, vreodată, singură atunci cînd ești împresurată de absența lui; gîndește-te la cei doi prieteni pe care-i ai la Iași, în mine și în soția mea, și adresează-mi-te așa cum te-ai fi adresat lui. Aceleași gînduri, pentru Mama.

Vă îmbrățișăm cu dragoste pe amîndouă și vă dorim, încă o dată, mult curaj și tărie.

Ion Sîrbu

Anca Sîrbu

Notă. Sultana, alături de Ștefan, petrecuse timp cu familiile lui Ion Sîrbu și Grigore Ilisei în aprilie 1997 la Iași cu ocazia susținerii testului GRE în urma căruia avea să plece în Statele Unite în iulie 1999.

Muzeul scrisorilor Ion Sirbu catre SB p.1 28 mai 1998Muzeul scrisorilor Ion Sirbu catre SB p.2 28 mai 1998